Samospráva

Adresa: 
Obec Nižná Polianka 
Č. 47 
086 36 Nižná Polianka 

Telefón: +421 54 479 91 28 

E-mail: cundra.jan@post.sk 

Starosta obce: Mgr. Ján Cundra

Poslanci OZ:

  • Mgr. Radka Varga Baková
  • Helena Štefanská
  • Rastislav Hudák
  • Ing. Jaroslav Špik 
  • Peter Leško

Pamätná tabuľa - ukončenie projektu verejného osvetlenia v obci Nižná Polianka

Obec Nižná Polianka úspešne zrealizovala projekt „Modernizáciou zastaralého verejného osvetlenia k ekologickejšiemu osvetleniu “, ktorý bol podporený Európskou úniou, z operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (opatrenie 2. 2. - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky).Hlavným cieľom projektu bolo zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia v obci Nižná Polianka (zníženie celkovej spotreby elektrickej energie je oproti pôvodnému stavu viac ako 35%). Nezanedbateľným prínosom má byť aj pozitívny dopad na životné prostredie (pokles CO2), zníženie nákladov na údržbu, zvýšenie svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy a prehľadná evidencia prevádzky. Nové moderné LED svietidlá od nemeckého výrobcu SITECO sú nielen úsporné no i esteticky dotvárajú tvár obce.

Miesto realizácie projektu: Obec Nižná Polianka

Odkaz na internetovú stránku operačného programu: http://www.economy.gov.sk/operacny-program-konkureniceschopnost-a-hospodarsky-rast-zakladne-dokumenty-6349/128034s


Názov riadiadeho orgánu: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, www.economy.gov.sk

Fotodokumentácia realizácie aktivít a výsledkov projektu

Fotodokumentácia realizácie aktivít a výsledkov projektu
Fotodokumentácia realizácie aktivít a výsledkov projektu
Fotodokumentácia realizácie aktivít a výsledkov projektu
Fotodokumentácia realizácie aktivít a výsledkov projektu
Fotodokumentácia realizácie aktivít a výsledkov projektu
Fotodokumentácia realizácie aktivít a výsledkov projektu
Fotodokumentácia realizácie aktivít a výsledkov projektu

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár