Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Akcie

Stretnutie s históriou Nižná Polianka

 17.03.2013

13. júna 2013 sa v Nižnej Polianke v Slovenskej republike uskutočnilo podujatie s názvom „ Stretnutie s históriou vrácmi spomienky na obliehanie hory Kaštielik”. Akcia bolo posledným podujatím projektu realizovaného gminou Sekowa a obce Nižná Polianka, vďaka podpore Višehrádskeho fondu. Prvá časť projetku „ História známa a neznáma – rekonštrukcia bitky pod Gorlicami” sa zrealizovala v máji tohto roku súčasťou čoho bola rekoknštrukcia historickej bitky pod Gorlicami. Súčasťou prvej časti projektu bola realizácia historického parku v Sekowej.

Cieľom projektu bolo pripomenutie si smutnej histórie dvoch susediacich národov, ktoré počas l. svetovej vojny sa nachádzali na obidnoch stranách frontu, budovanie lokálneho patriotizmu, vytváranie podmienok k poznávaniu svojej histórie v autentickom priestore, za použitia autentických rekvizít, výmená skúsenosti, budovanie vzajomnej spolupráce a podpora cestovného ruchu.
Podujatie v Nižnej Polianke sa začalo pochodom členov GRH „Gorlice 1915” na cintorín z l. svetovej vojny v Nižnej Polianke, kde sa po položení vencov zástupcov obce Nižná Polianka a gmini Sekowa a za účasti obyvateľov obce Nižná Polianka uskučnila zádušná omša so vzdaním holdu padlím vojakom. Následnou udalosťou, ktorá nám pripomenula udalosti obliehania hory Kaštielik, bola prednáša venovaná vojnovým cintorínom z l. sv. vojny, ktorú pripravili členovia klubu vojenskej histórie Beskydy – Humenné.

Súčasťou prednášky bola obhliadka pamätnej izby z l. svetovej vojny. Podujatie pokračovalo rekonštrukciou udalostí z l. svetovej vojny, ktoré sa uskuočnili v katastri obce. V rámci udalostí ruské vojská zatýkali domácich obyvateľov a obsadzovali ich obydlia. Následne sa v obci objavili rakúsko-uhroské vojská, ktoré napriek prvotným neúspechom pozrazili ruské vojsko a oslobodili domáce obyvateľstvo. Vďaka autentickým priestorom,kde sa rekonštrukcia udalostí realizovala a priam profesionálnemu nasadeniu účinkujúcich rekonštrukcia mala nevídaný efekt – t.j . realisticky stvárnenie histrorických udalostí z čias obliehania hory Kaštielik. Výkon účinkujúcich bol ocenený búrlivým potleskom obecenstva. Zavŕšením podujatia bolo folkórne vystúpenie ženskej speváckej skupiny Stebničanka zo Stebníka, ktoré nielen potešilo srdcia prítomných, ale aj roztancovalo ich nohy.

Akcie / Stretnutie s históriou Nižná Polianka

Akcie / Stretnutie s históriou Nižná Polianka
Akcie / Stretnutie s históriou Nižná Polianka
Akcie / Stretnutie s históriou Nižná Polianka
Akcie / Stretnutie s históriou Nižná Polianka

Úradné hodiny

COVID-19 (KORONAVÍRUS)  OBMEDZENÉ ÚRADNÉ HODINY 

Pondelok: 08.00 - 11.00
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 14.00 - 16.00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 08.00 - 11.00

ÚRADNÉ HODINY - Štandardné 

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár